Các linh mục nói gì về Nhà cầu nguyện

Hãy lắng nghe những gì các linh mục đang nói về thời gian lưu trú của họ tại Nhà Cầu nguyện cho các Linh mục ở Giáo phận Orange.

Giám mục Timothy Freyer

Cha Tim Donovan

Cha Eugene Lee

Cha Enrique Sera

Cha Eamon O’Gorman

Father Bao Thai