Thông tin du lịch

Địa chỉ của House of Prayer in Orange là:

  • 7734 E. Santiago Canyon Road, Orange, CA 92869

Các sân bay gần Nhà Cầu nguyện nhất bao gồm: