Lịch trình

Ngôi nhà của sự cầu nguyện cung cấp các nguyên liệu và vật liệu cho những bữa ăn lành mạnh.

  • Bữa sáng là riêng.
  • Bữa trưa cũng mang tính cá nhân.
  • 5:00 chiều Sau thánh lễ là giờ vui và bữa tối lúc 6:15.