Đặt phòng

“Hãy tự mình đến một nơi vắng vẻ và nghỉ ngơi một lát,” Chúa Giê-su hỏi các môn đồ (Mác 6:31)

Đáp ứng nhu cầu về một nơi nghỉ ngơi cho các linh mục là sứ mệnh của Ngôi nhà Cầu nguyện cho Linh mục của Giáo phận Orange.

Nhà Cầu nguyện dành cho tất cả các linh mục cho các cuộc tĩnh tâm kéo dài cả ngày hoặc cả tuần, đơn lẻ hoặc theo nhóm nhỏ. Có các nhóm linh hướng nói được nhiều thứ tiếng; không gian hoàn hảo cho những ngày suy tư, xưng tội, tĩnh tâm cá nhân kéo dài hàng tuần và tổ chức các cuộc họp mặt hàng tháng, “Khai sáng Đối thoại cho các Linh mục”.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc đặt chỗ, vui lòng liên hệ: