Tài nguyên cho việc truyền giáo

Nguồn truyền giáo

Là một môn đệ truyền giáo có nghĩa là gì? Giám mục phụ tá Timothy Freyer của Giáo phận Orange giải thích.

“Vào mùa hè năm 2017, giáo phận của chúng tôi đã có thể gửi một phái đoàn đến Hội nghị của các nhà lãnh đạo Công giáo: Niềm vui của Tin Mừng ở Mỹ. Sự kiện lịch sử này quy tụ hơn 3.000 đại biểu đến từ 159 giáo phận. Khi chúng tôi tập trung vào Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô, “Niềm vui của Tin Mừng” và cách chúng tôi có thể áp dụng thông điệp này vào thực tế của chúng tôi tại Hoa Kỳ, một điều đã trở nên rõ ràng: Chúng tôi không thể chỉ làm những gì chúng tôi đang làm.

Các cuộc thảo luận của chúng tôi được sắp xếp bằng cách tìm hiểu về bối cảnh/thực tế hiện tại, tập trung vào nhu cầu đi ra vùng ngoại vi và sau đó lên kế hoạch hành động. Khi phái đoàn của chúng tôi tập trung ở Orlando cũng như ở Orange, chúng tôi nhận ra rằng mỗi người chúng tôi đều được thử thách để trở thành môn đệ truyền giáo. Điều này đặc biệt đúng với tất cả những người phục vụ tại trung tâm mục vụ, các giáo xứ và trường học của chúng ta.

Làm môn đệ truyền giáo nghĩa là gì? Đức Tổng Giám mục Kurtz nói, “…tại Aparecida[Brazil] , các Giám mục Trung và Nam Mỹ khẳng định, trước hết, các tín hữu cần phải là những môn đệ ngày ngày theo Chúa. Là môn đệ, các tín hữu cần đào sâu kinh nghiệm về Chúa Giêsu. Họ cần phải đào sâu sự hiểu biết của họ về đức tin. Họ cần làm sâu sắc thêm cộng đồng của họ với nhau. Và rồi, với tư cách là môn đệ, họ cần phải làm chứng, đó là phần truyền giáo trong đời sống của người tín hữu. Do đó, trở thành một môn đồ truyền giáo là trở thành một tín đồ kết hợp hai điều này lại với nhau —để kinh nghiệm Đấng Ky Tô và làm chứng cho Đấng Ky Tô .”

Vì vậy, bước đầu tiên đối với mỗi chúng ta là hàng ngày đào sâu mối quan hệ của chúng ta với Chúa Kitô qua lời cầu nguyện và các bí tích. Bằng cách dành thời gian mỗi ngày với Chúa là Đấng yêu thương chúng ta, mối quan hệ đó trở nên bền chặt hơn. Và khi chúng ta yêu nhau sâu sắc hơn, tự nhiên chúng ta sẽ muốn chia sẻ người mình yêu với tất cả những người chúng ta gặp.

Chúng ta cũng cần tiếp tục tìm hiểu về đức tin của mình. Khi tìm hiểu thêm về đức tin, chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với người khác về mối quan hệ của mình với Đấng Christ và lý do tại sao chúng ta chọn sống một cuộc đời bắt nguồn từ sự dạy dỗ của Cơ đốc giáo.

Sau đó, chúng tôi tập hợp trong cộng đồng. Chúa sai các môn đệ đi với ít nhất một người khác. Để có được sự hỗ trợ và lời cầu nguyện của cộng đồng giúp chúng ta duy trì khi gặp thử thách. Tham gia vào giáo xứ của chúng tôi giúp chúng tôi hình thành các mối quan hệ Kitô giáo lành mạnh.

Với điều này, chúng tôi làm chứng. Chúng ta nói về những điều vĩ đại Chúa đang làm cho chúng ta. Chúng tôi mời mọi người cầu nguyện với chúng tôi. Chúng tôi mời mọi người tham gia cùng chúng tôi trong Thánh lễ, học kinh thánh, nhóm cầu nguyện của chúng tôi hoặc các hoạt động khác. Chúng tôi thể hiện niềm vui và hy vọng. Chúng tôi thể hiện lòng hiếu khách sâu sắc.

Khi chúng tôi tiếp tục thảo luận về tất cả những gì chúng tôi đã học được, chúng tôi sẽ cung cấp thêm một số ý tưởng thực tế để củng cố mối quan hệ của một người với Đấng Christ, lớn lên trong đức tin, thành lập cộng đồng và làm chứng cho Đấng Christ.”