Câu hỏi thường gặp về Viện Emmaus

Chứng nhận cơ bản

Làm cách nào để xác định số sinh viên của tôi từ Viện Emmaus (trước đây là IPM)?

Nếu bạn không thể nhớ lại số sinh viên của mình, hãy nhấp vào: Quên mật khẩu và sau đó bạn sẽ nhập email được liên kết với cổng thông tin sinh viên của bạn. Bạn sẽ sớm nhận được một email có mã số sinh viên của bạn. Bằng cách này, bạn sẽ có số sinh viên và mật khẩu mới của mình để đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên Emmaus .

Làm cách nào để cập nhật thông tin vào hồ sơ sinh viên của tôi trên Emmaus Institute?

Nếu bạn cần thay đổi hồ sơ sinh viên của mình tại Emmaus Institute, vui lòng gửi email đến văn phòng của chúng tôi tại [email protected] kèm theo số sinh viên, tên, địa chỉ email hiện tại và thông tin cập nhật được yêu cầu để văn phòng của chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi cho bạn.

Chứng chỉ Giáo lý viên Cơ bản bao gồm Lớp học Trực tuyến và Trực tiếp về Khóa tu và Hình thành Lumen. Các tùy chọn là gì?

Các lớp học trực tiếp được cung cấpd. Các khóa học trực tuyến tiếp tục được cung cấp thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi với Catechetical Institute (bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha). Các kế hoạch hiện đang được thực hiện để khởi động các lớp học cá nhân bắt đầu từ Học viện Mùa hè, ngày 2-14 tháng 8 năm 2021.

Con đường dẫn đến chứng chỉ Giáo lý viên Cơ bản theo Emmaus khác với IPM như thế nào?

Chứng chỉ Giáo lý viên Cơ bản tiếp tục theo hướng dẫn được công bố bởi Hội đồng Giám mục Công giáo California phối hợp với các Giám đốc Giáo phận Khu vực XI của Bộ Giáo lý (2009). Với lời kêu gọi “các môn đệ truyền giáo” của Đức Thánh Cha Phanxicô, các hướng dẫn đã được áp dụng một cách có chủ đích để thúc đẩy một cách tiếp cận toàn diện bắt đầu bằng một cơ hội gặp gỡ (một cơ hội để mỗi giáo lý viên củng cố và làm mới mối quan hệ của họ với Chúa Kitô trong một cuộc tĩnh tâm). Cách tiếp cận này được xây dựng dựa trên công việc có hệ thống và bài bản của IPM.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã làm hầu hết công việc để được chứng nhận theo IPM và chỉ còn vài giờ để được chứng nhận? Tôi có phải bắt đầu lại không?

Công việc bạn đã hoàn thành sẽ được ghi nhận. Các điểm tương đương có thể được tìm thấy tại đây: (nhập liên kết vào đây để xem tài liệu).

Làm cách nào để duy trì Chứng chỉ Cơ bản của tôi?

Sau khi chứng nhận cơ bản đã được hoàn thành, nó sẽ được gia hạn hàng năm. Năm đầu tiên là Theo dõi đồng hành trực tuyến, cộng với 6 giờ các khóa học bổ sung được lựa chọn từ nhiều tùy chọn khác nhau (Các môn tự chọn tại CI, DMC, Đại hội RE, YM Convocation, Convocation ở trường và các môn khác tùy từng trường hợp).

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi được chứng nhận Căn bản và muốn bắt đầu quá trình đào tạo Giáo lý viên Chính?

Vui lòng liên hệ với Văn phòng Truyền bá Phúc âm hóa và Hình thành Đức tin để biết thêm thông tin về việc trở thành một Giáo lý viên Thành thạo.

Điều gì xảy ra nếu tôi đã có Giáo lý viên Chính dưới IPM, điều đó có ý nghĩa gì đối với Emmaus?

Chứng chỉ Giáo lý viên chính của bạn vẫn có hiệu lực cho đến khi hết hạn. Vui lòng liên hệ với văn phòng Viện Emmaus tại [email protected] để thảo luận về các bước của bạn để được chứng nhận lại với tư cách là Giáo lý viên chính.

Lumen Retreat

Các giáo viên trường Công giáo đáp ứng yêu cầu này như thế nào?

Giáo phận Orange sẽ cung cấp Lumen như một khóa tu kerygma của riêng chúng tôi. Điều đó vẫn đang được phát triển. Hầu hết các giáo viên trường Công giáo trong giáo phận đã tham gia một khóa tu tại Lumen / Kerygma mà chúng tôi đã tổ chức vào năm ngoái vào tháng 11 năm 2019 – điều đó đáp ứng yêu cầu này đối với họ. Có các khóa tĩnh tâm / quy trình tương đương cũng sẽ đáp ứng yêu cầu – ALPHA, CHRP, Cursillo, Khám phá Chúa (tiếng Anh / Tây Ban Nha) – các khóa tĩnh tâm địa phương khác mang tính kerygmatic. Những điều này sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp.

Cố vấn

Làm cách nào để truy cập phần cố vấn trong Học viện Giáo lý (CI)?

Hiện tại, phần cố vấn cho các khóa học thông qua Catechetical Institute vẫn chưa sẵn sàng. Khóa đào tạo cố vấn bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh sẽ sớm được tổ chức để chuẩn bị cho các cố vấn đồng hành cùng khóa học

Ai có thể trở thành một người cố vấn?

  • Nếu bạn muốn trở thành một người cố vấn, vui lòng gửi email đến [email protected] với tên, địa chỉ email và ngôn ngữ ưa thích của bạn
  • Ứng viên cố vấn sẽ bắt đầu hoặc hoàn thành Chứng chỉ Cơ bản.