Dịch vụ Người khuyết tật

Tuyên bố sứ mệnh

Chúng tôi làm việc để đưa tất cả những người đã được rửa tội vào vòng tay của cộng đồng đức tin, kể cả những người vì những thách thức về phát triển, gặp khó khăn về khả năng vận động hoặc những nhu cầu đặc biệt khác, không thể có mặt hoặc tham gia vào việc đào tạo đức tin mà không có sự trợ giúp.

Trung tâm Tài nguyên Gia đình

Chăm sóc thay thế cho trẻ khuyết tật phát triển.

Để biết thêm thông tin, hãy vui lòng truy cập Tổ chức từ thiện Công giáo của Quận Cam.

Ngày chia sẻ

Lễ hội ngoài trời dành cho người khuyết tật do các hội Hiệp sĩ Columbus, Quận Cam tài trợ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Gabriel Ruiz, 714-839-0564

Những trái tim hạnh phúc

Câu lạc bộ xã hội dành cho người khuyết tật được tổ chức hàng tháng tại Nhà thờ Thánh Piô V ở Công viên Buena.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Laverne Sbroccia, 714-827-6497

Trại hè tái tạo

Dành cho người lớn bị khuyết tật về phát triển.

Để biết thêm thông tin, hãy vui lòng truy cập Tổ chức từ thiện Công giáo của Quận Cam.

Thế vận hội đặc biệt

Được tài trợ bởi trường trung học Mater Dei.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phil Bellomo, 714-745-7111 ext. 230