Tổ chức từ thiện Công giáo

Tuyên bố sứ mệnh

Tổ chức từ thiện Công giáo của Quận Cam mở rộng tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người bằng cách phục vụ những người có nhu cầu, củng cố các gia đình và cộng đồng của chúng ta, và hỗ trợ các mục vụ giáo xứ địa phương.

Chúng tôi là ai

Tổ chức từ thiện Công giáo của Quận Cam đóng vai trò như một cơ quan dịch vụ xã hội trong Giáo phận Orange. Chúng tôi thúc đẩy một cách tiếp cận toàn diện để cung cấp dịch vụ xã hội lấy khách hàng làm trung tâm và dựa vào cộng đồng. Sức mạnh của chúng tôi không chỉ nằm ở tính hiệu quả của các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, mà còn ở khả năng tiếp cận với những nhóm dân cư khó tiếp cận có nhu cầu trong cộng đồng của chúng tôi.

Chúng tôi phục vụ ai

Con người của Đức Chúa Trời có nhu cầu mà không liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo của họ.

Dịch vụ chúng tôi cung cấp

  • Các chương trình phân phối tủ đựng thức ăn
  • Các lớp giáo dục dinh dưỡng và phòng chống béo phì
  • Đăng ký và giáo dục CalFresh
  • Hỗ trợ về Nhập cư và Quốc tịch
  • Dịch vụ tư vấn và trị liệu cho trẻ em, người lớn và gia đình
  • Đường dây nóng tư vấn về Khủng hoảng Niềm hy vọng Mới: (714) MỚI-HY VỌNG
  • Giáo dục kế hoạch hóa gia đình tự nhiên
  • Trại dành cho người khuyết tật

Trang web của chúng tôi

Truy cập trang web của chúng tôi để biết thông tin chi tiết về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp những người cần trong cộng đồng của chúng tôi

Văn phòng của chúng tôi

Lãnh đạo