Tài liệu Nullity và các hình thức khác

Kết hôn
Các hình thức

Các mẫu đơn được cung cấp ở đây là dành cho các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân được đào tạo đặc biệt sử dụng, những người cung cấp hỗ trợ cho các bên đang tìm kiếm sự làm rõ về tình trạng hôn nhân của họ trong Giáo hội hoặc những người cần sự cho phép hoặc chuẩn bị đặc biệt để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của họ.

Nhấp vào đây để đọc Thư RCIA hàng năm của chúng tôi gửi cho các Mục sư và Giám đốc.

Liên hệ chúng tôi

Giáo phận Orange
Văn phòng Dịch vụ Canonical
13280 Đại lộ Chapman
Garden Grove, CA 92840

Điện thoại: 714-282-3080
Fax: 714-282-3087
Email: hôn nhân tòa á[email protected]