Thông tin liên lạc

Giáo phận Orange
Văn phòng Dịch vụ Canonical
13280 Đại lộ Chapman
Vườn Grove, CA 92840

Điện thoại: 714-282-3080
Số fax: 714-282-3087
E-mail: [email protected]

đại diện tư pháp

Rất Rev. E. Scott Borgman, JCD

Giám đốc Dịch vụ Canonical

Mục sư John Caronan, O.Praem., JCL

Phụ tá tư pháp

Đức Bà. Douglas J. Cook, JCL

Mục sư John Caronan, O.Praem., JCL

Lm Paul Vũ, JCD

Những người bảo vệ trái phiếu

Linh mục John Caronan, O.Praem., JCL

Lm Michael Nguyễn, JCL

Ban giám khảo

Đức Bà. Stephen Doktorczyk, JCD

Đức Bà. Douglas J. Cook, JCL

Đức Bà. Tuấn Joseph Phạm, JCL

Lm Việt Peter Hồ, JCD

Lm Paul Vũ, JCD

Ông Fernando Engel, JCL

người điều hành

Susan Stankis

những người ủng hộ

Phó tế Thomas McGuine

Phó tế Carl Swanson

Chấp sự Minh Tòng

Phó tế Hảo Nguyễn

Susan Stankis

Lân Nguyễn

Paula Lynn

nhân viên tòa án

Lân Nguyễn

Paula Lynn

Stephen Shon

Slav Zatoka

bí tích
Hồ sơ

Tài nguyên cho
tăng lữ

thường niên của Giáo hoàng
Giải quyết để
Tòa án