Trạm số 5

Trước khi Thăng Thiên, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ và nói với họ: “Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Tôi sẽ ở bên bạn cho đến tận thế”. Tin tuyệt vời cho mọi linh mục; anh ấy sẽ không bao giờ cô đơn!

Bằng tiếng Anh

trích dẫn kinh thánh

Những bài hát tiếng Anh

En Español

Versículo de la Biblia

Canciones En Español

trong tiếng Việt

Trích Dẫn Kinh Thánh Bằng Tiếng Việt

bài hát việt