Trạm số 3

Khi Chúa Giêsu nói với đám đông rằng nếu một người không ăn hoặc uống máu của Ngài sẽ không có trường sinh bất lão, nhiều người đã ra đi. Thật quá khó để tin vào thông điệp như vậy! Chúa Giêsu sau đó hỏi các môn đệ của Ngài nếu họ cũng muốn ra đi. Đây có thể là một kinh nghiệm mà các linh mục cũng trải qua trong những thời điểm khó khăn hoặc nguy kịch. Tại đây Một lúc, Chúa Giêsu cũng hỏi linh mục, ông muốn làm gì?

Bằng tiếng Anh

trích dẫn kinh thánh

Những bài hát tiếng Anh

En Español

Versículo de la Biblia

Canciones en Español

trong tiếng Việt

Trích Dẫn Kinh Thánh Bằng Tiếng Việt

bài hát việt