Trạm số 2

Sau chuyến truyền giáo đầu tiên, các môn đệ trở lại với Chúa Giêsu. Họ nhiệt tình, vui vẻ và mệt mỏi. Chúa Giêsu mời họ cùng đi với Ngài đến một nơi vắng vẻ để chia sẻ những gì họ đã trải qua. Chúa Giêsu đưa ra lời mời tương tự cho mỗi linh mục “hãy đến và nghỉ ngơi với tôi”.

Bằng tiếng Anh

trích dẫn kinh thánh

Những bài hát tiếng Anh

En Español

Versículo de la Biblia

Canciones en Español

trong tiếng Việt

Trích Dẫn Kinh Thánh Bằng Tiếng Việt

bài hát việt