Tra tấn / chiến tranh

“Yêu kẻ thù của bạn; làm điều tốt cho những người ghét bạn. ” Lu-ca 6: 27

“Chúng tôi cầu xin Chúa Giêsu Phục sinh, Đấng biến cái chết thành sự sống, đổi hận thù thành tình yêu, báo thù thành tha thứ, chiến tranh thành hòa bình. Đúng vậy, Chúa Kitô là hòa bình của chúng ta, và nhờ Người, chúng ta cầu xin hòa bình cho toàn thế giới. “

– ĐTC Phanxicô, thông điệp Urbi et Orbi, 31/3/13


TỔNG QUAT

Tra tấn

Chiến tranh & Hòa bình


NGƯỜI CẦU NGUYỆN


THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG


CHĂM SÓC QUÁ KHỨ

Cựu chiến binh Công giáo – Trong hơn 75 năm, Cựu chiến binh Công giáo, cùng với Tổ chức phụ trợ của chúng tôi đã tích cực hỗ trợ các cựu chiến binh của quốc gia chúng ta và thúc đẩy phúc lợi của họ.

Mã mẫu
Mã mẫu