Lễ của những người vô tội

LỜI NHẮC LẠI CỦA THÁNH INNOCENTS

Lễ Các Thánh Vô Tội (28 tháng 12) tưởng nhớ những đứa trẻ đã chết khi Hêrôđê ra lệnh giết tất cả trẻ em ở thị trấn Bethlehem từ hai tuổi trở xuống với hy vọng loại bỏ cơ hội thành Vua Do Thái.

Việc tưởng nhớ này được tổ chức vào tất cả các Thánh lễ Chúa Nhật, thường là khi Lễ Các Thánh Vô tội rơi vào Chúa nhật hoặc vào Chúa nhật trước / sau Lễ bất kể nó diễn ra ở đâu trong tuần. Sự kiện này rất có ý nghĩa cho những ai tham gia và cho những ai chứng kiến.

ĐỐI TƯỢNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN NHẮC NHỞ THÁNH GIÁO XỨ

Lễ các Thánh Vô tội