Vatican & Giáo hoàng

Tổng quat

Giáo huấn xã hội Công giáo hiện đại là tổng thể của các nguyên tắc xã hội và giáo huấn luân lý được trình bày rõ ràng trong các văn bản chính thức của Giáo hoàng, Công nghị và các văn bản chính thức khác được ban hành từ cuối thế kỷ XIX và liên quan đến trật tự kinh tế, chính trị và xã hội. Sự dạy dỗ này bắt nguồn từ Kinh thánh tiếng Do Thái và Cơ đốc giáo cũng như trong các giáo lý triết học và thần học truyền thống của Giáo hội.

Danh sách sau đây không chỉ bao gồm các tài liệu thông điệp và công nghị thường được coi là văn bản cốt lõi, mà còn một số tài liệu giảng dạy chính do các hội đồng giám mục quốc gia và giáo đoàn Vatican ban hành, những tài liệu góp phần vào sự phát triển không ngừng của giáo huấn xã hội Công giáo.

Rerum Novarum (Về tình trạng lao động) – Giáo hoàng Lêô XIII, 1891

Tác phẩm chuyên sâu về tư tưởng xã hội Công giáo hiện đại này đề cập đến hoàn cảnh của những người lao động công nghiệp sau cuộc Cách mạng Công nghiệp. Nó kêu gọi bảo vệ người yếu và người nghèo thông qua thuyết phục của công lý, đồng thời loại trừ chủ nghĩa xã hội và đấu tranh giai cấp như những nguyên tắc thay đổi chính đáng. Nó khẳng định phẩm giá của công việc, quyền sở hữu tư nhân, và quyền thành lập và tham gia các hiệp hội nghề nghiệp.

Quadragesimo Anno (Sau bốn mươi năm) – Giáo hoàng Pius XI, 1931

Viết trước tình trạng tập trung đáng báo động của cải và quyền lực trong lãnh vực kinh tế xã hội, Đức Piô XI kêu gọi tái lập một trật tự xã hội dựa trên nguyên tắc bao cấp. Để kỷ niệm 40 năm ngày Rerum Novarum, thông điệp này tái khẳng định sự cần thiết của một trật tự xã hội được hoạt động hóa bởi công lý.

Mater et Magistra (Mẹ và Thầy) – Giáo hoàng John XXIII, 1961

Áp dụng những lời dạy của các bậc tiền bối vào các vấn đề hiện đại, và khẳng định vai trò của Giáo hội như một người thầy, và như một người bảo vệ nuôi dưỡng người nghèo và những người bị áp bức, Đức Gioan XXIII kêu gọi nhận thức rõ hơn về sự cần thiết của tất cả các dân tộc sống như một cộng đồng. với lợi ích chung. Đặc biệt chú ý đến hoàn cảnh của những người nông dân và công nhân ở những vùng nông thôn có nền kinh tế nông nghiệp bị suy thoái.

Pacem in Terris (Hòa bình trên Trái đất) – Giáo hoàng John XXIII, 1963

Bao quát toàn bộ các mối quan hệ giữa các cá nhân, giữa cá nhân với cộng đồng và giữa các quốc gia, Đức Gioan XXIII khẳng định tính bất khả xâm phạm của các quyền con người. Hòa bình, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, chỉ có thể được tạo dựng nếu được củng cố bởi sự thống nhất của trật tự đúng đắn trong các công việc của con người phát sinh từ sự tôn trọng thực sự và tuân thủ luật pháp của Đức Chúa Trời.

Gaudium et Spes (Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong Thế giới Hiện đại) Công đồng Vatican II, 1965

Kêu gọi Giáo hội có một ý thức phục vụ mới trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Công đồng trình bày khuôn khổ đạo đức về cam kết của Giáo hội đối với công việc mục vụ trên thế giới. Giáo hội đầy tớ này tự giải quyết những mối quan tâm và vấn đề thực sự mà các Cơ đốc nhân sống trong thời đại hiện đại phải đối mặt và kêu gọi sự phát triển dựa trên sự chấp nhận không đủ tiêu chuẩn về phẩm giá vốn có của con người.

Populorum Progressio (Về sự Phát triển của Dân tộc) – Giáo hoàng Paul VI, 1967

Kêu gọi sự chú ý đến tình trạng người nghèo bị gạt ra ngoài lề ngày càng trầm trọng, Đức Phaolô VI trình bày các khía cạnh khác nhau của sự phát triển con người toàn diện và các điều kiện cần thiết để phát triển tình đoàn kết giữa các dân tộc. Chỉ khi có sự suy tư thần học đi kèm về sự giải phóng khỏi bất công và các giá trị nhân bản chân chính thì mới có thể có sự phát triển đích thực hướng tới một tình trạng nhân bản hơn.

Octogesima Adveniens (Lời kêu gọi hành động) – Giáo hoàng Paul VI, 1971

Nhận thấy nhu cầu đổi mới thực sự trong các cấu trúc xã hội trong nước và quốc tế, Đức Phaolô VI kêu gọi các Kitô hữu sống với bổn phận tham gia vào việc cải cách chính trị và xã hội như một cách thức để khám phá ra chân lý và sống theo Tin Mừng.

Justicia in Mundo (Công lý trên thế giới) – Thượng hội đồng Giám mục, 1971

Kêu gọi sự chú ý đến gốc rễ cấu trúc của sự bất công làm ảnh hưởng đến quan hệ con người, các Giám mục tuyên bố rằng hành động theo đuổi công lý, và tham gia vào việc biến đổi thế giới là những yếu tố cấu thành trong sứ mệnh rao giảng Tin Mừng của Giáo hội.

Laborem Exercens (Về công việc của con người) – Giáo hoàng John Paul II, 1981

Khuyên người Kitô hữu ở khắp mọi nơi tham gia vào việc biến đổi các hệ thống kinh tế xã hội hiện có, Đức Gioan Phaolô II trình bày công việc như một chiều kích cơ bản của sự tồn tại của con người, qua đó “câu hỏi xã hội” phải được xem xét. Ý nghĩa của công việc chỉ có thể được hiểu một cách đúng đắn khi phẩm giá của lao động được coi là tiền đề cơ bản.

Solicitudo Rei Socialis (Về mối quan tâm xã hội) – Giáo hoàng John Paul II, 1987

Mở rộng quan điểm về sự phát triển trong Populorum Progressio, Đức Gioan Phaolô II điểm lại tình hình phát triển thế giới trong hai thập kỷ qua. Bản chất đạo đức của sự phát triển dẫn con người đến sự “viên mãn” được nhấn mạnh.

Centesimus Annus (Trăm năm) – Giáo hoàng John Paul II, 1991

Evangelium Vitae (Phúc âm của Sự sống) – Giáo hoàng John Paul II, 1995

Fides et Ratio (Đức tin và lý trí) – Giáo hoàng John Paul II, 1998

Deus Caritas Est (Thiên Chúa là tình yêu) – Đức Bênêđíctô XVI, 2005

Sacramentum Caritatis (Tông huấn về Bí tích Thánh Thể) – Đức Bênêđíctô XVI, 2007

Caritas in Veritate (Về Bác ái và Sự thật) – Đức Bênêđíctô XVI, 2009

Lumen Fidei (Ánh sáng của Đức tin) – Đức Thánh Cha Phanxicô, 2013

Evangelii Gaudium (Tông huấn về Niềm vui của Phúc âm) – Đức Thánh Cha Phanxicô, 2013

Dignitatis Humanae (Tuyên ngôn về Tự do Tôn giáo) –Second Vatican Council, 1965

Evangelii Nuntiandi (Truyền giáo trong thế giới hiện đại) –Paul VI, 1975

Giáo hội và Phân biệt chủng tộc: Hướng tới một xã hội huynh đệ hơn –Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, 1989

Sự huy hoàng của Veritatis (Sự lộng lẫy của sự thật) –Pope John Paul II, 1993

Dignitas Personae (Phẩm giá của một con người) –Tổng bộ Giáo lý Đức tin, 1998

Ecclesia in America (Giáo hội ở Mỹ) –Pope John Paul II, 1999

Ghi chú của Giáo lý về Một số Câu hỏi Liên quan đến Sự Tham gia của Người Công giáo trong Đời sống Chính trị – Bộ Giáo lý Đức tin, 2002

Bản tóm tắt Học thuyết Xã hội của Giáo hội –Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, 2004

Sự tham gia của người Công giáo vào đời sống chính trị – Bộ Giáo lý Đức tin, 2002

Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo – Vatican, 1992