Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ

TỔNG QUAT

Các giám mục Hoa Kỳ đã tuyên bố giáo huấn xã hội của Giáo hội là không thể thiếu đối với bản sắc và sứ mệnh của mình và họ tìm kiếm một cam kết mới để hội nhập và chia sẻ sự phong phú của giáo huấn xã hội của Giáo hội. Giáo huấn xã hội Công giáo hiện đại đã được trình bày rõ ràng qua truyền thống các văn kiện của giáo hoàng, công nghị và giám mục. Tại đây cung cấp tuyển chọn các tuyên bố của các giám mục Hoa Kỳ về các vấn đề xã hội khác nhau.

Giáo huấn Xã hội Công giáo Tổng quát

Chăm sóc cho sự sáng tạo

Quyền công dân

Tư pháp hình sự

Bạo lực gia đình

Đa dạng hóa & Phân biệt chủng tộc

Công bằng kinh tế và các vấn đề nghèo đói ở địa phương

Các bô lão

Buôn người

Người nhập cư / người tị nạn

Đoàn kết toàn cầu

Lao động / quyền của người lao động

Hòa bình và bất bạo động

Tôn trọng cuộc sống

Các tài liệu khác