Cuộc sống, Công lý & Hòa bình

TỔNG QUÁT

Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội là một kho tàng khôn ngoan phong phú về việc xây dựng một xã hội công bằng và sống cuộc sống thánh thiện giữa những thách thức của xã hội hiện đại. Sau đây là một phản ánh ngắn gọn về một số chủ đề chính là trung tâm của truyền thống xã hội Công giáo của chúng ta. Các Nguyên tắc của Giáo huấn Xã hội Công giáo được Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ thông qua.

Dưới đây là các Tài liệu Giáo huấn Xã hội Công giáo có liên quan của Giáo hội Công giáo:

Kêu gọi Gia đình, Cộng đồng & Sự tham gia

Tổ chức lành mạnh của xã hội thông qua các thể chế hôn nhân, gia đình và cộng đồng thúc đẩy sự phát triển của con người. Chúng ta được mời gọi để củng cố và hỗ trợ các tổ chức này và tham gia vào việc tìm kiếm lợi ích chung.

Quyền & Trách nhiệm

Mọi người đều có quyền cơ bản được sống & đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho sự đứng đắn của con người: thực phẩm, quần áo, chỗ ở, chăm sóc y tế, nghỉ ngơi và các dịch vụ cần thiết. Chúng ta có trách nhiệm tương ứng với nhau, gia đình và xã hội của chúng ta.

Phẩm giá của Công việc & Quyền của Người lao động

Người lao động có quyền được làm việc hiệu quả, được hưởng mức lương xứng đáng và công bằng, được tổ chức và gia nhập các công đoàn, được sở hữu tư nhân và được có sáng kiến kinh tế.

Chăm sóc công trình sáng tạo của Chúa

Chúng ta thể hiện sự kính trọng đối với Đấng Tạo Hóa bằng cách quản lý các tạo vật của Đức Chúa Trời. Chúng tôi làm việc vì sự bền vững, giảm thiểu đóng góp cho biến đổi khí hậu và ưu tiên người nghèo.

Sự đoàn kết

Chúng ta là một gia đình nhân loại bất kể sự khác biệt về quốc gia, chủng tộc, sắc tộc, kinh tế và ý thức hệ của chúng ta. Tin Mừng kêu gọi chúng ta trở thành những người canh giữ anh chị em của chúng ta trên khắp mọi biên giới, thúc đẩy hòa bình trong một thế giới bị bao vây bởi bạo lực và xung đột. “Nếu bạn muốn hòa bình, hãy làm việc cho công lý” (ĐGH Phaolô VI).