Cuộc sống, Công lý & Hòa bình

TỔNG QUAT

Giáo huấn Xã hội của Giáo hội là một kho tàng khôn ngoan phong phú về việc xây dựng một xã hội công bằng và sống đời sống thánh thiện giữa những thách thức của xã hội hiện đại. Sau đây là một bài phản ánh ngắn gọn về một số chủ đề chính trọng tâm của truyền thống xã hội Công giáo của chúng ta. Các Nguyên tắc Giảng dạy Xã hội Công giáo được Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ thông qua.

Dưới đây là các Tài liệu Giảng dạy Xã hội Công giáo có liên quan của Giáo hội Công giáo:

Gọi đến Gia đình, Cộng đồng & Sự tham gia

Tổ chức xã hội lành mạnh thông qua các thể chế hôn nhân, gia đình và cộng đồng thúc đẩy sự phát triển của con người. Chúng tôi được kêu gọi để củng cố và hỗ trợ các thể chế này và tham gia vào việc tìm kiếm lợi ích chung.

Quyền và trách nhiệm

Mọi người đều có quyền cơ bản về cuộc sống & các nhu cầu cần thiết cho sự nhân văn của con người: thực phẩm, quần áo, chỗ ở, chăm sóc y tế, nghỉ ngơi và các dịch vụ cần thiết. Chúng ta có những trách nhiệm tương ứng với nhau, với gia đình và xã hội của chúng ta.

Phẩm giá của Công việc & Quyền của Người lao động

Người lao động có quyền làm việc hiệu quả, được trả lương xứng đáng và công bằng, được tổ chức và gia nhập các công đoàn, quyền sở hữu tư nhân và quyền chủ động kinh tế.

Chăm sóc cho sự sáng tạo của Đức Chúa Trời

Chúng ta thể hiện sự tôn trọng đối với Đấng Tạo Hóa của chúng ta qua vai trò quản lý của chúng ta đối với sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Chúng tôi hoạt động vì sự bền vững, giảm thiểu đóng góp cho biến đổi khí hậu và ưu tiên người nghèo.

Tinh thần đoàn kết

Chúng ta là một gia đình nhân loại bất kể sự khác biệt về quốc gia, chủng tộc, sắc tộc, kinh tế và hệ tư tưởng. Tin Mừng kêu gọi chúng ta trở thành những người gìn giữ anh chị em của chúng ta trên mọi biên giới, thúc đẩy hòa bình trong một thế giới bị bao vây bởi bạo lực và xung đột. “Nếu bạn muốn hòa bình, hãy làm việc vì công lý” (Giáo hoàng Paul VI).