Sở Di trú

\

Hãy truy cập trang Dịch vụ Nhập tịch & Công dân của Tổ chức Từ thiện Công giáo của Quận Cam để biết thêm thông tin.

Tổ chức từ thiện Công giáo của Quận Cam
Nhân viên hỗ trợ các thủ tục xin nhập tịch, điều chỉnh tình trạng, bảo lãnh gia đình, đoàn kết gia đình, đoàn tụ gia đình, visa du học, giấy phép lao động, thẻ xanh tị nạn, giấy phép tái nhập cảnh, nhập quốc tịch cho trẻ em. Cũng cung cấp các lớp học quốc tịch miễn phí ba lần một tháng.

Frank Murphy

Giám đốc Dịch vụ Nhập cư & Quốc tịch
Được Bộ Tư pháp công nhận

1800 E. Đường 17
Santa Ana, CA 92705
714-347-9610
[email protected]

Tài nguyên

• Tờ rơi của Dịch vụ Nhập cư và Quốc tịch bằng tiếng Anhtiếng Tây Ban Nha . *
• Thông tin Dịch vụ Công dân bằng tiếng Anhtiếng Tây Ban Nha .
• Tờ rơi Hỗ trợ Ứng dụng DACA bằng tiếng Anhtiếng Tây Ban Nha . *

* Truy cập trang Dịch vụ Nhập tịch & Công dân của Tổ chức Từ thiện Công giáo của Quận Cam để biết thông tin mới nhất.
* Truy cập trang DACA của Tổ chức Từ thiện Công giáo của Quận Cam để biết thêm thông tin.


\

Mạng lưới tình nguyện viên và nhà thờ đối tác của World Relief Nam California tái định cư khoảng 1% tổng số người tị nạn vào Hoa Kỳ, cung cấp các kỹ năng ngôn ngữ, đào tạo việc làm và hỗ trợ tinh thần cho các thành viên cộng đồng mới của chúng tôi.

13121 Brookhurst St.
Garden Grove, CA 92843
714-210-4730