Dịch vụ xuất nhập cảnh

Truy cập trang Dịch vụ Nhập cư & Công dân của Tổ chức từ thiện Công giáo của Quận Cam để biết thêm thông tin.

Tổ chức từ thiện Công giáo của Quận Cam
Nhân viên hỗ trợ các đơn xin nhập tịch, điều chỉnh tình trạng, bảo lãnh gia đình, đoàn tụ gia đình, đoàn tụ gia đình, thị thực sinh viên, giấy phép lao động, thẻ xanh cho người tị nạn, giấy phép tái nhập cảnh, quốc tịch cho trẻ em. Cũng cung cấp các lớp học công dân miễn phí ba lần một tháng.

Frank Murphy

Giám đốc Dịch vụ Nhập cư & Quốc tịch
Bộ tư pháp công nhận

1800 E. Đường 17
Santa Ana, CA 92705
714-347-9610
[email protected]

Tài nguyên

• Tờ rơi Dịch vụ Nhập cư và Quốc tịch bằng tiếng Anhtiếng Tây Ban Nha . *
• Thông tin Dịch vụ Công dân bằng tiếng Anhtiếng Tây Ban Nha .
• Tờ thông tin Hỗ trợ Nộp đơn DACA bằng tiếng Anhtiếng Tây Ban Nha . *

* Truy cập trang Dịch vụ Nhập cư & Công dân của Tổ chức từ thiện Công giáo Quận Cam để biết thông tin mới nhất.
* Truy cập trang DACA của Tổ chức từ thiện Công giáo Quận Cam để biết thêm thông tin.


Mạng lưới các tình nguyện viên và nhà thờ đối tác của World Relief Nam California tái định cư khoảng 1% tổng số người tị nạn vào Hoa Kỳ, cung cấp các kỹ năng ngôn ngữ, đào tạo nghề và hỗ trợ tinh thần cho các thành viên cộng đồng mới của chúng tôi.

13121 Brookhurst St.
Garden Grove, CA 92843
714-210-4730