Đói / thức ăn

Mã mẫu
Mã mẫu

“Đối mặt với một thế giới ngày nay có quá nhiều người đang phải chịu đựng sự thèm muốn, hội đồng yêu cầu các cá nhân và chính phủ ghi nhớ câu nói của các Giáo phụ:“ Hãy nuôi những người đang chết vì đói, bởi vì nếu bạn không cho họ ăn, bạn đang giết họ, ” và nó thúc giục họ tùy theo khả năng chia sẻ và vứt bỏ hàng hóa của mình để giúp đỡ người khác, trên hết bằng cách cung cấp cho họ viện trợ để họ tự giúp đỡ và phát triển bản thân. “

– Các tài liệu của Công đồng Vatican II, Gaudium et Spes (1965), trang 69

“Văn hóa lãng phí này đã khiến chúng ta trở nên vô cảm ngay cả với việc lãng phí và vứt bỏ thực phẩm, điều này càng đáng khinh bỉ hơn khi không may là trên khắp thế giới, nhiều cá nhân và gia đình đang bị đói và suy dinh dưỡng”.

– Đức Thánh Cha Phanxicô, Đại yết kiến nhân Ngày Môi trường Thế giới của LHQ, 6/5/13


TỔNG QUAT


NGƯỜI CẦU NGUYỆN


HOẠT ĐỘNG


CHĂM SÓC QUÁ KHỨ