Công lý phục hồi / Lễ thiêu sống hàng loạt

“Chúng ta vẫn còn lâu mới có thể chắc chắn rằng lương tâm của chúng ta đã làm mọi thứ có thể để ngăn chặn tội phạm và kiểm soát nó một cách hiệu quả để nó không còn gây hại và đồng thời đưa ra những tội ác. một cách để cứu chuộc bản thân và quay trở lại xã hội một cách tích cực. Nếu tất cả những người theo một cách nào đó liên quan đến vấn đề đã cố gắng. . . phát triển dòng suy nghĩ này, có lẽ nhân loại nói chung có thể tiến một bước dài trong việc tạo ra một xã hội thanh bình và hòa bình hơn.

– Giáo hoàng John Paul II, ngày 9 tháng 7 năm 2000

“Nhưng bây giờ chúng ta phải ăn mừng và vui mừng, bởi vì anh em của bạn đã chết và đã sống lại; anh ấy đã bị lạc và đã được tìm thấy. ” Lu-ca 15:32


TỔNG QUÁT


HÀNH ĐỘNG