Chiến dịch Công giáo vì sự phát triển con người

GIỚI THIỆU CCHD

logo CCHDChiến dịch Công giáo vì sự phát triển con người là chương trình chống đói nghèo trong nước của các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, hoạt động để thực hiện sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô “… đem tin mừng cho người nghèo … trả tự do cho kẻ bị giam cầm … cho người mù được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức.” (Lu-ca 4:18)

Niềm tin rằng những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các hệ thống và cấu trúc bất công có cái nhìn sâu sắc nhất để biết cách thay đổi chúng là trọng tâm của CCHD. CCHD hoạt động để phá vỡ vòng nghèo đói bằng cách giúp những người có thu nhập thấp tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống, gia đình và cộng đồng của họ. CCHD đưa tay lên chứ không phải ra tay.

Để tìm hiểu thêm về hoạt động của CCHD và để biết thêm thông tin về xóa đói giảm nghèo ở Mỹ, vui lòng truy cập trang web quốc gia của Chiến dịch Công giáo vì Phát triển Con người .

Đọc tài liệu về CCHD
Thông tin cơ bản về CCHDEn Español

Tài liệu in được: CCHD là gì?
Tài liệu phát: Phúc âm đang hành độngEn Español

Bộ sưu tập nhu cầu quốc gia (thường được thực hiện vào tháng 11) bao gồm bộ sưu tập cho CCHD. Cám ơn vì sự hào phóng của bạn!

CẤP CCHD

Khi các giám mục Công giáo của Hoa Kỳ thành lập Chiến dịch Công giáo vì sự Phát triển Con người vào năm 1970, họ đã ủy quyền cho Quỹ Chiến dịch “các dự án như đăng ký cử tri, tổ chức cộng đồng, trường học do cộng đồng điều hành, hợp tác xã thuộc sở hữu thiểu số và hiệp hội tín dụng, vốn cho phát triển công nghiệp và các chương trình đào tạo nghề, và thành lập các hợp tác xã nông thôn.” Ngày nay, CCHD có thể chỉ ra hàng trăm tổ chức do CCHD tài trợ đã phát triển để mở rộng ảnh hưởng lớn trong cộng đồng của họ vì lợi ích chung. CCHD cam kết hỗ trợ các tổ chức do các cá nhân có thu nhập thấp lãnh đạo khi họ làm việc để phá vỡ vòng nghèo đói và cải thiện cộng đồng của họ.

Để tìm hiểu thêm về quy trình tài trợ, vui lòng truy cập  Trang web tài trợ CCHD .

QUY TRÌNH ĐƠN XIN TRỢ CẤP

Đơn đăng ký tài trợ dự án CCHD năm 2020 (Cập nhật: Hạn chót gia hạn ngày 31 tháng 8) – PDF

  • Tải xuống và lưu Tệp PDF vào máy tính để bàn của bạn. Mở và nhấp vào Điền & Ký để điền vào ứng dụng.

Đơn đăng ký tài trợ dự án CCHD năm 2020 (Cập nhật: Hạn chót gia hạn ngày 31 tháng 8) – Word

NGƯỜI NHẬN TRỢ CẤP QUẬN CAM

2013
Tổ Chức Cộng Đồng Tu Hội Quận Cam (OCCCO)

2014
Công bằng trong giáo dục
Tổ Chức Cộng Đồng Tu Hội Quận Cam (OCCCO)

2015
Công bằng trong giáo dục
CREER Comunidad y Familia

2016
Công bằng trong giáo dục
Tổ Chức Cộng Đồng Tu Hội Quận Cam (OCCCO)

2017
Dịch vụ gia đình và thanh niên vùng cao hơn
Mái Ấm Gia Đình Thomas House

2018
Dịch vụ gia đình và thanh niên vùng cao hơn

2019

Nhà ở Gia đình Mỹ (Chương trình Liên tôn Tự lực – SHIP)

Phòng khám y tế Obria (Trước đây là Birthchoice)

Mái Ấm Gia Đình Thomas House

TÀI TRỢ QUỐC GIA 2014-2015 ĐỊA PHƯƠNG NHẬN

Phòng khám y tế Obria (Trước đây là Birthchoice)

LIÊN HỆ