Chiến dịch Công giáo để Phát triển Con người

GIỚI THIỆU CCHD

CCHD logoChiến dịch Công giáo để Phát triển Con người là chương trình chống đói nghèo trong nước của các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, hoạt động để thực hiện sứ mệnh của Chúa Giê-xu Christ “… Mang tin tốt lành đến cho người nghèo… thả những người bị giam cầm… cho người mù nhìn thấy, và để những người bị áp bức được tự do.” (Lu-ca 4:18)

Niềm tin rằng những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các hệ thống và cấu trúc bất công có cái nhìn sâu sắc nhất để biết cách thay đổi chúng là trọng tâm của CCHD. CCHD hoạt động để phá vỡ chu kỳ đói nghèo bằng cách giúp những người có thu nhập thấp tham gia vào các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, gia đình và cộng đồng. CCHD đề nghị giơ tay, không đưa ra.

Để tìm hiểu thêm về hoạt động của CCHD và để biết thêm thông tin về xóa đói giảm nghèo ở Mỹ, vui lòng truy cập trang web quốc gia của Chiến dịch Công giáo vì Phát triển Con người .

Đọc Tài liệu CCHD
Thông tin cơ bản về CCHDEn Español

Tài liệu phát tay có thể in: CCHD là gì?
Tài liệu phát tay: Tin Mừng đang hành độngEn Español

Bộ sưu tập Nhu cầu Quốc gia (thường được thực hiện vào tháng 11) bao gồm bộ sưu tập cho CCHD. Cám ơn vì sự hào phóng của bạn!

CCHD GRANTS

Khi các giám mục Công giáo của Hoa Kỳ thành lập Chiến dịch Công giáo vì sự phát triển con người vào năm 1970, họ đã ủy thác cho quỹ của Chiến dịch “các dự án như đăng ký cử tri, tổ chức cộng đồng, trường học do cộng đồng điều hành, hợp tác xã do thiểu số sở hữu và liên hiệp tín dụng, vốn cho phát triển công nghiệp và các chương trình đào tạo việc làm, và thành lập các hợp tác xã nông thôn. ” Ngày nay, CCHD có thể chỉ ra hàng trăm tổ chức được CCHD tài trợ đã phát triển để mở rộng ảnh hưởng lớn trong cộng đồng của họ vì lợi ích chung. CCHD cam kết hỗ trợ các tổ chức do các cá nhân có thu nhập thấp lãnh đạo khi họ làm việc để phá vỡ chu kỳ đói nghèo và cải thiện cộng đồng của họ.

Để tìm hiểu thêm về quy trình tài trợ, vui lòng truy cập trang web CCHD Grants .

CẤP QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

Đơn xin tài trợ dự án CCHD 2020 (Cập nhật: Hạn chót gia hạn vào ngày 31 tháng 8) – PDF

  • Tải xuống và lưu Tệp PDF vào màn hình của bạn. Mở và nhấp vào Điền & Ký để điền vào đơn đăng ký.

Đơn xin tài trợ dự án CCHD 2020 (Cập nhật: Hạn chót gia hạn vào ngày 31 tháng 8) – Word

CÁC NHẬN XÉT CẤP CỦA QUẬN ORANGE

2013
Tổ chức Cộng đồng Giáo đoàn Quận Cam (OCCCO)

2014
Công bằng trong giáo dục
Tổ chức Cộng đồng Giáo đoàn Quận Cam (OCCCO)

2015
Công bằng trong giáo dục
CREER Comunidad y Familia

2016
Công bằng trong giáo dục
Tổ chức Cộng đồng Giáo đoàn Quận Cam (OCCCO)

2017
Dịch vụ Gia đình & Thanh niên trên Mặt đất cao hơn
Mái ấm gia đình Thomas House

2018
Dịch vụ Gia đình & Thanh niên trên Mặt đất cao hơn

2019

Nhà ở Gia đình Hoa Kỳ (Chương trình Liên gia đình Tự lực – SHIP)

Obria Medical Clinics (Trước đây là Birthchoice)

Mái ấm gia đình Thomas House

TUYỂN DỤNG ĐỊA PHƯƠNG CẤP QUỐC GIA 2014-2015

Obria Medical Clinics (Trước đây là Birthchoice)

TIẾP XÚC