About Mục sư Kevin W. Vann, JCD, DD

Bishop Vann đã tốt nghiệp các trường Trung học St. Agnes Grade và Griffin của Springfield. Anh theo học trường Cao đẳng Springfield và lấy bằng Cử nhân Khoa học Công nghệ Y tế tại Đại học Millikin, tọa lạc tại Decatur, Illinois. Sau khi làm việc trong ba năm với tư cách là kỹ thuật viên y tế, ông vào chủng viện vào năm l976, học một năm tại Chủng viện Giáo phận Vô nhiễm Nguyên tội ở Springfield và bốn năm tại Chủng viện Kenrick ở St. Louis, Missouri, chuyên ngành thần học.

Sau khi thụ phong vào ngày 30 tháng 5 năm 1981, ông được bổ nhiệm theo học cao học Giáo luật tại Angelicum ở Rôma, cư trú tại nhà sau đại học của Trường Cao đẳng Bắc Mỹ, Casa Santa Maria dell ‘Umilta.

Khi trở lại Giáo phận Springfield ở Illinois, lúc đó Cha Vann đã tham gia vào công việc của Toà án Giáo phận và Toà sơ thẩm ở Chicago. Ông từng là mục sư của các giáo xứ có quy mô từ 35 đến 1.300 gia đình, hai trong số đó có trường học lớn. Ông dạy Giáo luật tại Chủng viện Kenrick. Trước khi được bổ nhiệm làm giám mục, ông đã từng là mục sư của Giáo xứ Phước Thể ở Springfield, Đại diện cho các Linh mục, và người liên lạc của Giáo phận cho Bộ Tây Ban Nha.

Giám mục Vann được tấn phong và được bổ nhiệm làm giám mục thứ ba của Giáo phận Công giáo Fort Worth vào thứ Tư, ngày 13 tháng 7 năm 2005, tại Đại học Daniel – Meyer của Đại học Texas Christian.

Tại Texas, ngài cộng tác chặt chẽ với các giám mục khác thông qua Hội đồng Công giáo Texas và Vùng X, bao gồm các giáo phận của Tiểu bang Texas, Oklahoma và Arkansas. Ông là cựu Liên lạc viên của các Giám mục Texas với Hội đồng Truyền giáo Texas và các bệnh viện Công giáo Texas. Và, thông qua Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, ông làm việc với các giám mục trên khắp Hoa Kỳ cũng như trên toàn cầu.

Giám mục Vann là người lãnh đạo trong Hội đồng Giám mục Texas, cung cấp quyền lãnh đạo cho các sáng kiến khác nhau ở cấp quốc gia, bao gồm cả việc phục vụ trong ủy ban đặc biệt hỗ trợ Bộ Giáo lý Đức tin (CDF) của Vatican hướng dẫn việc kết hợp các nhóm Anh giáo vào Nhà thờ Công giáo của Hoa Kỳ.

Vào ngày 21 tháng 9 năm 2012, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã công bố việc bổ nhiệm Giám mục Kevin W. Vann làm Giám mục thứ tư của Orange. Giám mục Vann đã lãnh đạo Giáo phận Orange – giáo phận lớn thứ 10 trong cả nước và là giáo phận lớn thứ hai ở phía tây Mississippi – trong sứ mệnh đa văn hóa nhằm đáp ứng các nhu cầu xã hội, kinh tế và tinh thần của cộng đồng Công giáo ngày càng đa dạng trong khu vực. Ông đã dẫn đầu nỗ lực lịch sử để biến Nhà thờ Crystal trước đây từ một trung tâm thờ phượng Tin lành nổi tiếng thế giới thành trung tâm Công giáo dễ thấy nhất ở Bờ Tây. Nhà thờ Chúa được cung hiến vào ngày 17 tháng 7 năm 2019.

Đã phục vụ (các) Ủy ban sau:

 • Phó Chủ tịch, Hội đồng Giám mục Công giáo California (CCC): Tháng 10 năm 2019 – Hiện tại
 • Thư ký / Thủ quỹ, Hội đồng Giám mục Công giáo California (CCC): Ngày 6 tháng 10 năm 201 6 – Tháng 10 năm 2019
 • Ủy nhiệm của Giáo hội cho Mục vụ: 2011 – nay
 • Điều hành viên Giám mục, Bộ Ly hôn Công giáo: Tháng 5 năm 2010 – Hiện tại
 • Thành viên của USCCB Canonical Affairs & Quản trị Giáo hội: Tháng 11 năm 2020 – Hiện tại; 2009 – 2018
 • Pontifical North American College Board: Tháng 11 năm 2017 – Hiện tại
 • Thành viên của Ủy ban USCCB về các vấn đề chăm sóc sức khỏe: 2016 – nay
 • Thành viên của Ủy ban USCCB về Di cư: 2010 – nay
 • Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Mạng lưới Di trú Hợp pháp Công giáo, Inc. (CLINIC): 2013 – 2019
 • Thành viên của Ủy ban USCCB về Giáo dục Công giáo: 2013-2016
 • Giám đốc, Cross Catholic International: 2012 – 2015
 • Ban Giám đốc Quỹ Đa Minh Quốc tế: 2007 – 2014
 • Thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm USCCB về Chăm sóc Sức khỏe: 2009 – 2011

Liên hệ với Marianne Bungcag