Trưởng nhóm Tenor và Trưởng nhóm Baritone

Nhà thờ Công giáo St. Nicholas

Nhà thờ Công giáo St. Nicholas ở Laguna Woods có cơ hội việc làm cho

NGƯỜI LÃNH ĐẠO PHẦN TENOR – Ca đoàn Giáo xứ Thánh Nicholas.

Buổi tập thứ năm. Chủ nhật, Thánh lễ 9 giờ sáng

Ứng viên quan tâm có thể liên hệ với Emett Loera theo số 714-267-1200

 

NGƯỜI LÃNH ĐẠO PHẦN BARITONE (BASS) – Dàn hợp xướng giáo xứ St. Nicholas

Buổi tập thứ năm. Chủ nhật, Thánh lễ 9 giờ sáng

Ứng viên quan tâm có thể liên hệ với Emett Loera theo số 714-267-1200

Tagged as: Khai mạc giáo xứ