Người ghi sổ bán thời gian

Nhà thờ Công giáo Thánh Giuse

Nhà thờ Công giáo St. Joseph ở Placentia đang tìm kiếm một nhân viên kế toán.

Nhấp để xem mô tả công việc hoàn chỉnh.

Các ứng viên gửi sơ yếu lý lịch cho Michael Spillman tại [email protected]

Hướng dẫn ứng viên và mô tả công việc có thể tham khảo tại đây:
https://www.stjosephplacentia.org/employment-opportunites

Tagged as: Khai mạc giáo xứ

A completed Diocese of Orange application and resume is required for all open positions.

To apply for this job email your details to mspillman@stjosephplacentia.org