Điều phối viên sản xuất trực tiếp

Nhà thờ Công giáo San Francisco Solano

Nhà thờ Công giáo San Francisco Solano ở Rancho Santa Margarita, CA đang tìm kiếm một Điều phối viên Sản xuất Trực tiếp.

Nhấp để xem mô tả công việc hoàn chỉnh.

Ứng viên vui lòng bấm vào đây để nộp hồ sơ.

Tagged as: Khai mạc giáo xứ

A completed Diocese of Orange application and resume is required for all open positions.

To apply for this job please visit www.solanocatholic.org.