Nhà tổng hợp nhân sự

  • Cơ hội Công giáo
  • Tustin, CA

Soeur of the Company of Mary Our Lady

HR Generalist là thành viên chủ chốt hỗ trợ các chức năng của bộ phận nhân sự cho các văn phòng khu vực của Công ty Mary’s. Vị trí này sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Nhân sự để hoàn thành và hỗ trợ nhiều nhiệm vụ khác nhau nhằm hỗ trợ hoạt động của bộ phận Nhân sự. Nhiệm vụ của họ bao gồm xử lý bảng lương, hỗ trợ hành chính để gia hạn quyền lợi, quản lý hồ sơ nhân viên, bồi thường cho người lao động, quy trình tuân thủ. Ngoài ra, vị trí này sẽ hỗ trợ giám đốc nhân sự theo dõi luật nhân sự, cập nhật chính sách, soạn thảo các mẫu và hỗ trợ quá trình tuyển dụng và giới thiệu nhân viên.

Nhấn vào đây để mô tả công việc.

Gửi thư xin việc với các yêu cầu về mức lương và sơ yếu lý lịch cho Phòng Nhân sự, Tỉnh Thái Bình Dương, Công ty Order of Mary – Đức Mẹ. 16791 East Main Street, Tustin, CA 92780 hoặc email [email protected] .

Tagged as: Cơ hội Công giáo

A completed Diocese of Orange application and resume is required for all open positions.

To apply for this job email your details to ODNHR@odnusa.org