Giám đốc kinh doanh – Nhà thờ Công giáo St. Mary, Fullerton CA

Nhà thờ Công giáo St. Mary, Fullerton

Nhà thờ Công giáo St. Mary ở Fullerton CA đang tìm kiếm một Giám đốc Kinh doanh.

Nhấp để xem mô tả công việc hoàn chỉnh.

Ứng viên gửi sơ yếu lý lịch đến – [email protected] .

A completed Diocese of Orange application and resume is required for all open positions.

To apply for this job please visit saintmarysfullerton.org.