Giám đốc âm nhạc bán thời gian – Nhà thờ Công giáo St. John Neumann

  • Khai mạc giáo xứ
  • Irvine CA

Nhà thờ Công giáo St. John Neumann

Nhà thờ Công giáo Saint John Neumann ở Irvine đang tìm kiếm một giám đốc âm nhạc bán thời gian.

Nhấn vào đây để xem mô tả công việc .

Các ứng viên quan tâm gửi sơ yếu lý lịch cho Jocelyn Lacson tại [email protected] .

A completed Diocese of Orange application and resume is required for all open positions.

To apply for this job email your details to jocelyn.lacson@sjnirvine.org