Quản lý kinh doanh

Nhà thờ Công giáo Thánh Giuse

Nhà thờ Công giáo St. Joseph ở Placentia đang tìm kiếm một nhà quản lý kinh doanh.

Nhấp để xem mô tả công việc hoàn chỉnh.

Các ứng viên gửi sơ yếu lý lịch cho Michael Spillman tại [email protected]

Hướng dẫn ứng viên và mô tả công việc có thể tham khảo tại đây:
https://www.stjosephplacentia.org/employment-opportunites

Tagged as: Khai mạc giáo xứ

A completed Diocese of Orange application and resume is required for all open positions.

To apply for this job email your details to mspillman@stjosephplacentia.org