Trợ lý hành chính

Nhà thờ Công giáo Saint Edward the Confessor

Giáo xứ St. Edward the Confessor ở Dana Point tìm kiếm một Trợ lý Hành chính toàn thời gian. Các ứng viên đủ điều kiện phải có trình độ Microsoft Office (Word, Excel, v.v.) xuất sắc cùng với các kỹ năng dịch vụ khách hàng vững vàng.

Nhấn vào đây để xem mô tả công việc .

Các ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ của họ trực tiếp đến [email protected]

Tagged as: Khai mạc giáo xứ

A completed Diocese of Orange application and resume is required for all open positions.

To apply for this job email your details to Faithformation@stedward.com