Trợ lý Hành chính cho (các) Công chứng viên

Trung tâm mục vụ

Cung cấp hỗ trợ hành chính / văn thư cho (các) Thẩm phán của Tòa án.

Công chứng viên có chức năng như một trợ lý pháp lý. Ngoài các kỹ năng của một trợ lý, công chứng viên sẽ phải học đủ về Giáo luật để tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục kinh điển khác nhau mà Tòa án chịu trách nhiệm. Một ứng viên cho vị trí này phải có khả năng làm việc hài hòa với những người khác và đảm nhận các trách nhiệm bổ sung khi cần thiết. Ứng viên cũng phải có khả năng làm việc bình tĩnh và nhanh chóng dưới áp lực của thời hạn.

Nhấn vào đây để xem mô tả công việc đầy đủ

Ứng viên có thể đăng ký tại: Susan Stankis, [email protected]

Tagged as: Giáo phận Orange

A completed Diocese of Orange application and resume is required for all open positions.

To apply for this job email your details to sstankis@rcbo.org