Chuyên gia tài khoản phải trả

  • Cơ hội Công giáo
  • Tustin, CA

Soeur of the Company of Mary Our Lady

Vị trí này sẽ làm việc dưới quyền Giám đốc kinh doanh để hỗ trợ các chức năng quản trị cho bộ phận. Đối với bộ phận tài chính, vị trí này sẽ hỗ trợ các khoản phải trả, xử lý tất cả các khoản thanh toán, quản lý nhà cung cấp và ghi chép các giao dịch phù hợp. Nó cũng sẽ điều phối các hồ sơ hành chính cho đội xe ô tô, hậu cần. Cuối cùng, vị trí này cũng sẽ hỗ trợ điều phối mục nhập cơ sở dữ liệu để tiến bộ và phát triển trong toàn khu vực.

Nhấn vào đây để mô tả công việc.

Gửi thư xin việc với các yêu cầu về mức lương và sơ yếu lý lịch cho Phòng Nhân sự, Tỉnh Thái Bình Dương, Công ty Order of Mary – Đức Mẹ. 16791 East Main Street, Tustin, CA 92780 hoặc email [email protected] .

Tagged as: Cơ hội Công giáo

A completed Diocese of Orange application and resume is required for all open positions.

To apply for this job email your details to ODNHR@odnusa.org