Tài nguyên dành cho phụ huynh và học sinh ở nhà - Covid-19

Một số gợi ý chung về những việc nên làm với trẻ ở nhà! Từ Holly Taylor Coolman và Anna Cate Keating:https://docs.google.com/document/d/1s7p7OxU22uckxL1tzNvsTsbxtT2YNDBRHepyHAU_Ncc/mobilebasic

Dưới đây là 450 khóa học Ivy League bạn có thể tham gia trực tuyến miễn phí ngay bây giờ https://www.freecodecamp.org/news/ivy-league-free-online-courses-a0d7ae675869