Những khoảnh khắc trong hành trình của chúng tôi

Ảnh được phép của Giáo phận Orange

Trong khuôn khổ Tuần lễ các trường Công giáo Quốc gia, Giám mục Kevin Vann đã đến thăm Học viện Nhà thờ Chính tòa ở Garden Grove vào ngày 2 tháng 2. Bishop ghé qua một số lớp học, trả lời các câu hỏi về cuộc đời, chức vụ linh mục và vai trò của một Giám mục.