Tập # 296 Được thần linh tiếp sức: Không phải ý tôi là chúa, mà là của bạn

Trong phiên bản thực sự độc đáo của Empowered by the Spirit , Chấp sự Steve Greco hợp tác với người bạn tốt của mình, Gil Alderete. Gil là chủ tịch của Hiệp hội Nam giới Công giáo của California; và, anh ấy tổ chức podcast độc đáo của riêng mình có tên “Men of Faith”. Gil và Deacon Steve cũng có sự tham gia của phó chủ tịch Hiệp hội Nam giới Công giáo, Francisco Munoz. Hãy tham gia với chúng tôi để có một cuộc trò chuyện tuyệt vời hướng đến việc khuyến khích những người đàn ông Công giáo.