AN EYE FOR HISTORY

Nội dung: Cha William Krekelberg có thể muốn nói rằng đã có một số kế hoạch và cân nhắc tuyệt vời dẫn đến việc ông trở thành nhà lưu trữ đầu tiên cho Giáo phận Orange, nhưng sự thật thì ngẫu nhiên hơn nhiều. Hoặc tình cờ. Hoặc, như Fr. Bill nói đùa rằng, “óc hài hước của Chúa."