Mass For The Homebound

Khối lượng

Giám mục Vann thông báo rằng tất cả những người Công giáo ở Quận Cam bị ốm, lo lắng về việc bị ốm hoặc muốn tránh xa đám đông lớn sẽ được miễn trừ nghĩa vụ tham dự Thánh lễ. Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được phát trực tiếp bằng tiếng Anh lúc 9:45 sáng tại facebook.com/christcatnticca . Thánh lễ hàng ngày sẽ được truyền trực tiếp lúc 8:15 sáng từ Thứ Hai đến Thứ Bảy và vào Chủ Nhật lúc 9 giờ sáng tại http://stedward.com/stedcast/ .

Người Công giáo được khuyến khích liên hệ với trang web của giáo xứ địa phương của họ để biết thêm lịch phát trực tiếp Thánh lễ.