Cùng nhau chúng ta Hành trình,
Cùng nhau trong Niềm tin.

Giáo phận Orange là Cộng đồng Công giáo đang phát triển ở Quận Cam, California

Tầm nhìn của chúng tôi

Tầm nhìn của chúng tôi là thiết lập và hỗ trợ các giáo xứ và trường học năng động, sôi nổi chào đón tất cả mọi người sống Phúc Âm với đức tin, niềm vui, bác ái và hiệp nhất. Giáo phận của chúng ta khuyến khích mỗi người có một đời sống đức tin tích cực được hội nhập và dệt thành kết cấu cuộc sống hàng ngày của họ qua đời sống cộng đoàn và bí tích của Giáo hội.

Giá trị của chúng tôi

Chúng tôi đánh giá cao sự cộng tác làm việc cùng nhau “với sự khiêm nhường, hòa nhã và kiên nhẫn, duy trì sự hiệp nhất của chúng ta trong Thánh Linh trong mối dây hòa bình.” Chúng ta cùng nhau tìm kiếm: Thờ phượng bằng cách tích cực lắng nghe Lời, cầu nguyện cho nhu cầu của mọi người, tích cực tham gia phụng vụ, và lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa trong các Bí tích. Truyền giáo bằng cách chúng ta chia sẻ cuộc sống của mình và đối xử với nhau, bằng Tin Mừng mà chúng ta chia sẻ, và sức mạnh chúng ta tìm thấy trong cộng đồng đức tin của mình.

Nhiệm vụ của chúng tôi

“Vậy, hãy đi và làm cho các môn đồ của mọi dân tộc, làm báp têm cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần và dạy họ tuân theo mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” Ma-thi-ơ 28: 19- 20. Chúng ta là những người Công giáo đa dạng hợp nhất trong Đấng Christ. Chúng ta làm theo lời kêu gọi của Phúc Âm, sống theo đức tin của mình và chia sẻ cuộc sống của mình để phục vụ người khác.

Lãnh đạo của chúng tôi