News

Hướng dẫn viết bài Cảm nghĩ về người quá cố trong Tang lễ

Nhằm giúp những ai sẽ chia sẻ cảm nghĩ về cuộc đời của người quá cố, sau đây là những…

read more

Hướng dẫn Tang lễ Công giáo

Việc cử hành tang lễ Kitô giáo mang lại niềm hy vọng và an ủi cho người còn sống. Khi…

read more

QUY TẮC PHỤNG VỤ VỀ VIỆC CỬ HÀNH NGHI THỨC AN TÁNG CÔNG GIÁO

Nhấn vào đây đê tải và xem các Hướng dẫn qui tắc phụng vụ cho việc cử hành tang lễ công giáo…

read more