QUY TẮC PHỤNG VỤ VỀ VIỆC CỬ HÀNH NGHI THỨC AN TÁNG CÔNG GIÁO

Nhấn vào đây đê tải và xem các Hướng dẫn qui tắc phụng vụ cho việc cử hành tang lễ công giáo


DẪN NHẬP

Nghi thức An táng Công Giáo, như Sách Nghi thức An táng Công giáo đã nêu, là việc cử hành của cộng đoàn Kitô hữu nhằm bày tỏ nỗi đau buồn, đồng thời nói lên niềm hy vọng khi hướng về cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Việc đưa ra những quy tắc phụng vụ này nhằm giúp quý Linh mục Chính xứ, quý Linh mục Phụ tá, quý Thầy Phó tế, quý Thừa tác viên Tang lễ và quý vị phụ trách Nhà quàn trong việc chuẩn bị cho các cá nhân và tang gia tham dự nghi thức an táng theo đúng truyền thống và giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo và của Giáo phận Orange.

Sách Nghi thức An táng Công giáo (Order of Christian Funerals, viết tắt là OCF) ấn hành năm 1989, là ấn bản Anh ngữ được Tòa Thánh phê chuẩn theo quy định của giáo luật. Ấn bản bằng tiếng Tây Ban Nha, El Ritual de las Exequias Cristianas, được phê chuẩn vào năm 2011, đã được chấp thuận sử dụng trong các giáo phận tại Hoa Kỳ. Mọi ấn bản Nghi thức An táng Công giáo trước đây đều hết hạn sử dụng. Những thừa tác viên đang phục vụ tại các cộng đoàn sử dụng các ngôn ngữ khác nên sử dụng bản dịch từ tiếng La tinh, Ordo Exsequiarium, đã được phê chuẩn.

Sách Nghi thức An táng Công giáo viết về nhiệm vụ của Giáo hội đối với người đã qua đời và tang quyến như sau:
‚Trước cái chết của một người Kitô hữu vốn đã sống cuộc đời được khởi sự từ nước Thánh Tẩy và được củng cố nơi bàn tiệc Thánh Thể, Giáo Hội thay mặt người mới qua đời dâng lời chuyển cầu, vì xác tín chết không phải kết thúc, cũng không cắt đứt mọi mối dây liên hệ đã được vun đắp khi còn sống. Giáo Hội cũng chăm sóc những người đang đau buồn và an ủi họ bằng nghi thức an táng với sự nâng đỡ của Lời Chúa và với bí tích Thánh Thể‛ (Nghi thức An táng Công giáo, Dẫn nhập Tổng quát, số 4)