Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Mass for the Protection of Unborn Children

January 22, 2018 @ 7:00 pm - 8:00 pm

Commemorating the 45th Anniversary of Roe v. Wade, Bishop Vann invites our Catholic community as well as all people of good will to join together in prayer for an end to abortion, healing for those involved in abortion, and an increased respect for all human life. Come Pray for an End to Abortion with: Members of Clergy, Members of Religious Communities, Representatives from all Parishes and Centers in Orange County

We will honor Dr. Vincent Nguyen, DO, Palliative Program Medical Director at HOAG Hospital Advocate for those at the end of life. Reception & Ministry Fair to follow in the Large Gallery.

Sponsored by the Office of Life, Justice & Peace of the Diocese of Orange For more information or questions, contact Cenia Martinez at 714-282-6029, cmartinez@rcbo.org


Conmemorando el 45° Aniversario de Roe v. Wade, el Obispo Vann invita a nuestra comunidad Católica, así como a toda la gente de buena voluntad a unirnos en oración para un fin al aborto, sanación para aquellos que están involucrados en el aborto, y para un mayor respeto por toda la vida humana. Venga a Rezar par Poner Fin al Aborto con:  Miembros del Clero  Miembros de Comunidades Religiosas  Representantes de todas las Parroquias y Centros del Condado de Orange

Patrocinada por la Oficina de Vida, Justicia & Paz de la Diócesis de Orange Para más información o preguntas, contacte a Cenia Martinez al 714-282-6029, cmartinez@rcbo.org


Tưởng niệm năm thứ 45 về đạo luật Roe v.Wade (quyền phá thai ), Đức Cha Kevin Vann gửi lời mời đến toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa và toàn thể quí vị có lòng từ tâm tham gia Thánh Lễ cầu nguyện cùng với: – Hội Đồng Linh Mục – Quí chức trong các Cộng Đồng Tôn Giáo – Quí thành viên các Hội Đoàn, Đoàn Thể trong các Giáo Xứ thuộc Giáo Phận Orange County Để: – Xin cho PHÁN QUYẾT PHÁ THAI được huỷ bỏ – Xin ơn chữa lành cho những ai LIÊN CAN ĐẾN SỰ VIỆC PHÁ THAI – Xin cho MẠNG SỐNG CON NGƯỜI được tôn trọng .

Sponsored by the Office of Life, Justice & Peace of the Diocese of Orange For more information or questions, contact Cenia Martinez at 714-282-6029, cmartinez@rcbo.org


낙태를 합법화한 Roe v. Wade 의 판결 45주년 을 맞이하여 Vann 주교님께서는 우리 가톨릭 공동체와 낙태 종식을 위한 기도, 낙태에 관련된 사람들의 치유, 그리고 모든 인류의 삶을 더 존중하는 좋은 의지를 가진 모든 사람들을 초대합니다. 낙태 종식을 위해 오셔서  성직자  종교 공동체 회원  오렌지 카운티의 모든 교회및 센터의 대표 와 함께 기도합시다.

주 최: 오렌지 교구의 생활, 정의 & 평화 사무국 더 많은 정보나 궁금하신 사항은 Cenia Martinez at 714-282-6029, cmartinez@rcbo.org 로 연락하십시오.

Details

Date:
January 22, 2018
Time:
7:00 pm - 8:00 pm

Venue

Christ Cathedral Arboretum
13280 Chapman Ave
Garden Grove, CA 92840 United States
+ Google Map