The Family of Nazareth

This program is offered to Vietnamese-speaking married couples/single parents while maintaining the Catholic faith as the core. The activities include: overnight week-end retreats, monthly mini-retreat “Family Night” at the Vietnamese Catholic Center as well as workshops and presentations at local parishes with topics relating to family issues such as raising children, education and any current events. Representatives of the Family of Nazareth Ministry:

Spiritual Director: Fr. Joseph Danh Trinh

714-544-3959

 

Assistant Spiritual Director: Deacon Son Hoang

714-360-7089

 

Program Director: Mr & Mrs John M. Le

175 N. Dogwood St., Orange, CA 92869

714-538-5161

 

Program Secretary: Mrs. Phuong Mai

714-553-4660

 

For more information, please visit our website: www.giadinhnazareth.org

 

GIA ĐÌNH NAZARETH

Là mục vụ gia đình dành cho những cặp vợ chồng Việt Nam nhằm mục đích thăng hoa và phát triển giá trị hôn nhân dựa trên niềm tin Kitô Giáo. Sinh hoạt bao gồm các Khóa Nazareth, “Đêm Gia Đình” hằng tháng tại Trung Tâm Công Giáo, cũng như những buổi hội thảo về các đề tài liên quan đến những khó khăn của các gia đình, việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, song song với các biến cố chung quanh cuộc sống.Đại diện Gia Đình Nazareth gồm:

 

Linh Hướng: Linh Mục Trịnh Ngọc Danh

714-544-3959

 

Phụ tá Linh Hướng: Phó Tế Hoàng Thanh Sơn

714-360-7089

 

Gia Trưởng: Ông Bà John Lê Mừng & Marie Lan

175 N. Dogwood St.,

Orange, CA 92869

714-538-5161

 

Thư Ký: Bà Bùi Mai Phượng

714-553-4660

 

Xin vào thăm trang nhà www.giadinhnazareth.org